Main Page Sitemap

Mag een vereniging winst maken


Jonney Shih Legal Affairs Center Legal Compliance Department Adres: 15, Li-Te., Taipei 112, Taiwan lijngrafiek E-mail: Telefoon: (886) Fax: (886) Bijgewerkt op maken oven oor asus Legal Affairs Center.
Apple behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en winst u wordt aangeraden om de Servicevoorwaarden regelmatig te raadplegen.
DE dienst omvat, maar IS niet beperkt TOT enigerlei product, website, website-evenement lijngrafiek (zoals hieronder gedefinieerd software, applicatie EN informatie verstrekt onder HET asus-merk OF enig ander merk DAT eigendom IS VAN foto asus.
Beëindiging door Apple Apple kan op elk gewenst moment, onder bepaalde omstandigheden, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang uw account en/of uw toegang tot de Service geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten.
maken IN HET bijzonder, geven apple EN DE AAN haar gelieerde ondernemingen, haar dochterondernemingen, functionarissen, management, medewerkers, vertegenwoordigers, partners EN licentiegevers geen garantie DAT (I) DE service AAN UW vereisten ZAL voldoen; (II) U OP HET gewenste moment, ononderbroken, veilig EN foutloos MET DE service zult.In dit kader draagt asus geen verantwoordelijkheid jegens.Aan u worden geen rechten of licenties toegekend voor de eerdergenoemde handelsmerken, excel en u stemt maken ermee in dat u eventuele mededelingen betreffende het eigendomsrecht (inclusief handelsmerken en copyrightinformatie excel die in de Service zijn opgenomen of eraan zijn gekoppeld, niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen.Apple heeft geen controle over het Materiaal dat via de Service wordt gepubliceerd en biedt geen garanties betreffende de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van dergelijk Materiaal.Een dergelijke licentie wordt binnen een commercieel redelijke termijn beëindigd nadat dergelijk Materiaal door uzelf of door Apple is verwijderd uit het publiekelijk toegankelijke maken onderdeel.Materiaal dat door u beschikbaar is gesteld via de Service Licentie van u Met uitzondering van de bestanden die we u in licentie geven, maakt Apple geen aanspraak op het eigendom van de bestanden en/of het Materiaal dat u verstuurt of beschikbaar stelt via.Dit is lijmoplosser met inbegrip van maar niet lijm beperkt tot de prijs van de koopwaar, het orderbevestigingssysteem, het maximale maken orderbedrag, de productlevering en de betalingsvoorwaarden.
1.8.3, excel het verspreiden van een lijmoplosser computervirus via lijmoplosser het netwerk van de dienst.
Met uitzondering van uitdrukkelijk hierin toegekende rechten, erkent U dat alle andere rechten bij asus blijven.
U erkent en aanvaardt dat Apple lijmoplosser uw accountinformatie en Materiaal mag benaderen, gebruiken, bewaren en/of openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of maken indien Apple te goeder trouw meent dat toegang, openbaarmaking of behoud redelijkerwijs noodzakelijk zijn om: (a) aan lijmoplosser een wettelijk proces of verzoek.Door de Software of Service te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt.Dit jaar vieren we de verbondenheid met een Pride-collectie, speciaal voor iedereen die zijn plek gevonden heeft.U erkent EN aanvaardt uitdrukkelijk DAT apple EN DE AAN haar gelieerde ondernemingen, haar dochterondernemingen, functionarissen, management, medewerkers, vertegenwoordigers, partners EN licentiegevers niet aansprakelijk zijn jegenoor enige directe, maken indirecte, incidentele, speciale, morele OF gevolgschade, MET inbegrip VAN maar niet beperkt TOT verloren lijm winst, goodwill, gebruiksmogelijkheden.1.4, u accepteer dat niets in deze kennisgeving U het recht verschaft om een van asus' handelsmerken, servicemerken, product- of servicenamen, slogans, logo's of afbeeldingen te gebruiken, tenzij schriftelijk anders door U overeengekomen met asus.Informatie over handelsmerken Apple, het Apple logo, iWork, m, het iWork- en m-logo en andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's van Apple die worden gebruikt in verband maken met de Service zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.Apple garandeert niet dat enig Materiaal dat u opslaat of benadert via de Service beschermd is tegen onopzettelijke schade, corruptie of verlies.Toepasselijk recht Rechtszaken of een andere geschillenoplossing tussen u en Apple die het gevolg is van of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of uw gebruik van de Service zal plaatsvinden in het Northern District van Californië, en u en Apple erkennen hierbij de persoonlijke rechtsbevoegdheid.Aangezien Apple geen controle heeft maken papier over dergelijke sites en/of bestanden van derden, erkent en aanvaardt u dat Apple niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of voorzieningen, dat Apple geen enkele garantie of aanbeveling verstrekt ten aanzien van de juistheid van dergelijke sites.De Service bevat mogelijk fouten en onnauwkeurigheden die kunnen leiden tot winst uitval of beschadiging of verlies van de gegevens op uw apparaat of de randapparatuur die op het apparaat is aangesloten (met inbegrip van maar niet beperkt tot servers en computers).
Deze verzekering en toezegging overleven de beëindiging van deze Servicevoorwaarden.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap